Rehabilitacja neurologiczna

reh1

 

Rehabilitacja neurologiczna – program odbudowy najważniejszych funkcji motorycznych (chód, ruchy kończyny górnej, funkcje dnia codziennego) chorych po udarach mózgowych, urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przebiegu innych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Jest to wielowymiarowa terapia chorych po uszkodzeniu OUN na poziomie struktury tkanki (np. likwidacja przykurczów spastycznych), funkcji ciała (np. pobudzanie skurczu mięśniowego) i aktywności (reedukacja funkcji dnia codziennego). Rehabilitacja neurologiczna lub też neurorehabilitacja odnosi się do realizowania założeń rehabilitacji  skierowanych na pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego. Dysfunkcje neurologiczne powstają najczęściej z przyczyny udaru mózgu , urazów mózgu bądź też schorzeń neurologicznych takich jak np. stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Jak pokazują badania, ludzki mózg posiada niesamowitą zdolność do regeneracji. Przy odpowiedniej stymulacji jest on w stanie przeorganizować się po przebytym urazie (na przykład po udarze). Powstają nowe połączenia nerwowe, zdrowe neurony mogą przejmować funkcje tych zniszczonych. Proces ten określany jest mianem neuroplastyczności. Od przebiegu tego procesu reorganizacji neuronalnej zależy czy i w jakim stopniu pacjent odzyska sprawność.

Nowoczesna, skuteczna rehabilitacja powinna się skupiać nie tylko na przywracaniu sprawności ruchowej na poziomie układu szkieletowego, ale także na wyższym, neuronalnym poziomie, co pozwala na szybszą i skuteczniejszą poprawę sprawności.

  • Pierwszorzędnym celem nie tylko rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie wszystkich utraconych funkcji.
  • Jeśli nie jest to w całości możliwe, ważne jest aby nauczyć pacjenta radzić sobie z powstałą niepełnosprawnością. Adaptacja, czy też innymi słowy kompensacja dotyczy nauki pacjentów innych strategii ruchowych, aby mogli swobodnie funkcjonować w swoim środowisku mimo powstałych ograniczeń. Bez odpowiedniego nadzoru pacjentów, może dojść do wykształcenia się u nich szkodliwych dla ich sprawności wzorców kompensacyjnych.
  • Jeśli nie jest możliwe przywracanie funkcji, działania rehabilitanta powinny być ukierunkowane na podtrzymywanie tych, które pozostały. Szczególnie ważne jest to w przypadku postępujących chorób neurologicznych jak np. w stwardnieniu rozsianym. Liczne badania naukowe wykazują, że mimo postępującego procesu choroby, możliwe jest utrzymanie możliwości funkcjonalnych pacjentów a nawet modulowanie postępu choroby działaniami fizjoterapeutycznymi.

 

Prowadzimy rehabilitację neurologiczną w następujących schorzeniach:

*udary mózgu

*SM (stwardnienie rozsiane)

*uszkodzenia nerwów obwodowych ( porażenie nerwu twarzowego)

*Zespół móżdżkowy

*choroba Parkinsona

Rehabilitacja przynosi najlepsze efekty, gdy zaczyna się zaraz po przebytym incydencie!!! Tkanka nerwowa ma zdolność do częściowej regeneracji, jest plastyczna, jednak aby mogło dojść do wytwarzania się nowych połączeń, układ nerwowy musi być stale pobudzany poprzez odpowiednio prowadzoną rehabilitację. Zadaniem terapeuty jest optymalny dobór działań pomagający osiągnąć wyznaczony cel. Sukces terapii jest uzależniony od zaangażowania i zdeterminowania pacjenta w proces powrotu do zdrowia.

Planowanie i przebieg terapii rozpoczyna ocena stanu zdrowia chorego, jego funkcji motorycznych oraz zdolności wykonywania czynności „dnia codziennego”, następnie tworzony jest indywidualny program terapeutyczny, który stanowi podstawę powrotu do możliwie najlepszego stanu funkcjonalnego pacjenta.

Proponujemy nowoczesną koncepcję rehabilitacji, która polega na:

Indywidualnej pracy z pacjentem podczas sesji terapeutycznej trwającej ok. 60 min.

Ustaleniu programu rehabilitacji przez neurologa, neurologopedę oraz fizjoterapeutę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta

Prowadzeniu terapii wedle najnowszych metod leczniczych, m.in.:

PNF – reedukacja nerwowo-mięśniowa

Funkcjonalna terapia po ogniskowym uszkodzeniu mózgu

Neuromobolizacje

Kinesiotaping

Fizykoterapia – krioterapia, laseroterapia, ultradźwięki i inne

Masaż

Zapewnieniu wygodnych i komfortowych warunków terapii.

Rehabilitacja neurologiczna obejmuje:

leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego (zwiększenie obniżonego napięcia, redukcja napięcia spastycznego, zmniejszanie utrwalonych przykurczów w stawach),

leczenie zaburzeń czucia powierzchownego i głębokiego,

maksymalne odzyskanie utraconych funkcji ruchowych i zapobieganie nieprawidłowym mechanizmom kompensacyjnym,

dopasowanie sprzętu pomocniczego,

odzyskanie utraconych funkcji ruchowych,

naukę poruszania się i samoobsługi,

naukę prawidłowego wzorca chodu,

poprawę równowagi,

edukację rodziny,

praca w prawidłowych (fizjologicznych) wzorcach ruchowych,

dążenie do tego, by pacjent stał się jak najbardziej niezależny od osób trzecich.

 

 

Zakresem naszego działania obejmujemy miejscowości :
Łapanów, Gdów, Kłaj, Wieliczka, Dobczyce, Myślenice, Kraków, Niepołomice, Targowisko, Łapczyca, Bochnia, Królówka, Sobolów, Trzciana, Łąkta, ŻegocinaLimanowa, Zakopane, Nowy Sącz, Rabka, Kasina Wielka, Mszana Dolna,  i wiele innych z małopolski .